TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

 
Trụ sở: Số 243 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Giám đốc: KSC. Nguyễn Cao Hoằng
Phó Giám đốc:
Read More

Trung tâm Phát triển Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 124/KHCNQG-QĐ ngày 02/3/1994
Người ký: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu

Trung tâm Phát triển Kỹ thuật và Công nghệ đã được chứng nhận hoàn thành cổ phần hóa và đăng ký doanh nghiệp công ty do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/01/2019 

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 243 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)(28) 3844.1797 - 3995.2573
Fax: (+84)(28) 3995.2547
Website: www.foodtech.com.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc: KSC. Nguyễn Cao Hoằng
Phó Giám đốc:  
   
   
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 • Nghiên cứu thiết kế và xây dựng các dự án về công nghiệp và dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
 • Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ các các dự án trong các ngành công nghiệp.
 • Tư vấn lập dự án và xây dựng các dự án, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công nghệ các dự án trong các ngành công nghiệp.
 • Dịch vụ thẩm định thiết bị công nghệ, thẩm định giá, kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

   + Ban Giám đốc : 02 người
   + Phòng Quản lý tổng hợp: 05 người
   + Phòng Quản lý dự án: 02 người và 24 cộng tác viên
   + Phòng Nghiên cứu và phát triển: 01 người
   + Phòng Kỹ thuật công nghệ: 03 người
   + Phòng Kỹ thuật xây dựng:03 người
   + Phòng Kế toán: 01 người
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

+ Số cán bộ biên chế: 01
+ Số cán bộ hợp đồng: 15
+ Số chuyên gia cộng tác viên: 24
+ Số kỹ sư/cử nhân: 34.
+ Thạc sỹ: 01

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng trong các ngành công nghiệp.
 • Tư vấn lập dự án và xây dựng các dự án, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công nghệ các dự án trong các ngành công nghiệp.
THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý dự án, quản lý xây dựng cơ bản để triển khai đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sapporo Việt Nam với tổng mức đầu tư 100 triệu USD.
 • Đề tài triển khai hệ thống thiết kế xây dựng, kiến trúc và công nghệ sử dụng công nghệ phần mềm tiên tiến của Nhật Bản để thiết kế nhà máy công nghiệp.
 • Đề tài ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình sản xuất bia, nước giải khát…
 • Quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà máy bia Sapporo Việt Nam công suất 100 triệu lít/năm.
 • Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật Nhà máy bia Long An của Tập đoàn Inbev AB với sản phẩm nổi tiếng toàn cầu bia Budweiser.
 • Nghiên cứu phát triển bền vững tại công ty VBL Việt Nam.
Website: http://www.foodtech.com.vn