Viện Hàn lâm KHCNVN trao tặng vật tư hóa chất và quy trình sản xuất Gel rửa tay cho Bộ Khoa học và Công nghệ Lào

Ngày 22/5/2020, Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng vật tư hóa chất và quy trình sản xuất Gel rửa tay phòng tránh Covid-19 cho Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. Tham dự buổi lễ, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có...

Thông báo Của AASSA về việc Kêu gọi đoàn kết chống đại dịch Covid-19

Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Cơ quan Khoa học Châu Á (AASSA) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới. AASSA bao gồm 33 tổ chức thành viên là các Viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là thành viên thứ 32) và các cơ quan khoa học đến từ 30 quốc...

IIASA tuyển dụng vị trí kỹ sư nghiên cứu phần mềm

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư nghiên cứu phần mềm 

Thông báo Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2021 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2021) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/6/2020 đến...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU