10/05/2019

Ngày 9/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố các Quyết định về việc trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 4 công trình xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn.

25/08/2016

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo Kết quả xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016.