Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển