08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS- Xuất bản: 3 tháng/1 số- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)- Số lượng: 4 số /năm- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh- Chỉ số ISSN: 0868-3166

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS- Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm- Số lượng: 300 cuốn/số- Ngôn ngữ...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES- Mã tạp chí: ISSN 0866-708X- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.- Xuất bản: 3...