IIASA tuyển nghiên cứu viên cho chương trình AIR

26/08/2019
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển 01 nghiên cứu viên toàn phần cho Chương trình Chất lượng không khí và khí gây hiệu ứng nhà kính (Air Quality and Greenhouse Gases – AIR) tại Laxenburg, Cộng hòa Áo.
Điều kiện dự tuyển: ưu tiên ứng viên có bằng khoa học vật lý, đặc biệt chuyên ngành khí quyển, có kiến thức về khoa học khí quyển và các ngành liên quan, thành thạo về các mô hình khí quyển và phân tích dữ liệu, xử lý nhóm dữ liệu lớn và tương tác; có kỹ năng làm việc nhóm và môi trường đa văn hóa (chi tiết tham khảo trang thông tin điện tử https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/190343.html).
Thời gian dự tuyển: đến hết ngày 20/09/2019.
Hình thức dự tuyển: gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận nhân sựu của IIASA tại địa chỉ: harrison@iiasa.ac.at.


Tags:
Tin liên quan