Mô tả một loài cánh cứng mới thuộc giống Rhyparus (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae, Rhyparini) ở miền Bắc Việt Nam

26/05/2020
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam) vừa công bố một loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt Nam.

Loài cánh cứng mới này thuộc giống Rhyparus, tộc Rhyparini, phân họ Aphodiinae, họ Scarabaeidae, bộ Cánh cứng Coleoptera, và được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018. Mẫu vật nghiên cứu của loài này được thu tại Lào Cai, Việt Nam, có kích thước cơ thể: 7,7-7,9mm.

Giống Rhyparus đã ghi nhận 61 loài trên thế giới. Năm 2017, Minkina đã mô tả loài Rhyparus annamariae Minkina, 2017, đây là loài đầu tiên của giống này được mô tả ở Việt Nam.

Với việc mô tả thêm loài Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018, cho đến nay số loài thuộc giống Rhyparus ghi nhận có phân bố ở Việt Nam là 2 loài.

Mô tả chi tiết của các loài này được đăng tải trên Tạp chí Kogane, Tokyo, (21): 10-14, 2018.

Tải toàn văn bài báo khoa học của loài cánh cứng mới này tại đây.

Hình. 1-3. 1, Loài Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018, thước đo 10 mm. 1, nhìn từ mặt lưng. 2, pronotum, nhìn từ mặt lưng; 3, epipharynx. Hình. 4-6. Bộ phận sinh dục con đực loài Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018, thước đo 1 mm. 4, nhìn từ mặt bên; 5, thuỳ giữa parameres, nhìn từ mặt lưng; 6, thuỳ giữa parameres, nhìn tự mặt bụng

Nguồn tin: Phạm Hồng Thái - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan