Tạp chí Các khoa học về Trái đất

07/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí, loạt tiếng Anh: VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Tên Tạp chí, loạt tiếng Việt: TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt - Chỉ số ISSN: 0866-7187

- Danh sách Lãnh đạo tạp chí (Nhiệm kỳ: 2016-2020)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 GS.TS. Phan Trọng Trịnh  (nhiệm kỳ 2016-2020) Viện Địa chất- Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2TS. Nguyễn Hoàng Viện Địa chất- Viện HLKHCNVN
3PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương Viện Vật lý địa cầu- Viện HLKHCNVN
4PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm Viện Địa lý- Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jse

Địa chỉ gửi bài: online, vjesmail@gmail.com và  tcckhvtd@vjs.ac.vn

Độc giả có thể tham khảo ví dụ bài mẫu gửi bài tại đây.

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan