Tạp chí Công nghệ sinh học

07/08/2012
- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY - Số lượng: 4 số/năm - Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 1811-4989

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí ( Nhiệm kỳ: 2011-2015)

 TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
 1 GS.TS. Lê Trần Bình Viện Công nghệ Sinh học- Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2 PGS.TS. Nông Văn Hải Viện Công nghệ Sinh học- Viện HLKHCNVN
 3 GS.TS. Trần Linh Thước Đại học Khoa hoc Tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh
 Các ủy viên
 4 PGS.TS. Ngô Đình Bính Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 5 GS.TS. Bùi Chí Bửu Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 6 GS.TS. Phan Văn Chi Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 7 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 8 PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 9 PGS.TS. Trương Nam Hải Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
10 PGS.TS. Lê Thanh Hoà Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
11 PGS.TS. Đinh Duy Kháng Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
12 GS.TS. Hoàng Thuỷ Long Viện Vệ sinh Dịch tễ TW
13 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc Viện Tài nguyên MT-CNSH Huế
14 PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
15 TS. Bùi Xuân Nguyên Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
16 PGS.TS. Hồ Hữu Nhị Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
17 PGS.TS. Dương Tấn Nhựt Viện Sinh học Tây Nguyên – Viện HLKHCNVN
18 GS.TSKH. Trần Duy Quý Viện Khoa học Nông nghiệp VN
19 GS.TS. Nguyễn Quang Thạch ĐH Nông nghiệp Hà Nội
20 PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện HLKHCNVN
21 PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm Viện Công nghệ Thực phẩm
22 PGS.TS. Quyền Đình Thi Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
23 PGS.TS Nguyễn Đăng Vang Uỷ ban KH&CN MT của Quốc hội
24 PGS.TS. Tạ Thành Văn Đại học Y Hà Nội

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbt

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan