Thông báo Tổ chức Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất

10/10/2019
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện Toán học.

Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 16/10/2019, địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tải toàn văn thông báo tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý thông tin: Minh Tâm Tags:
Tin liên quan