Vietnam Journal of Mathematics

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS - Xuất bản: 3 tháng/1 số - Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

- Hội đồng biên tập:

Danh sách hội đồng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TTHọ và tênĐơn vị công tác
 Tổng biên tập
 1 Hoàng Xuân Phú Viện Toán học- Viện HLKHCNVN
  Phó Tổng biên tập
 2 Phạm Kỳ Anh Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 3 Lê Tuấn Hoa Viện Toán học- Viện HLKHCNVN
 Các ủy viên
 4 Andrei Agrachev Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia and SISSA-International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
 5 Hans Georg Bock University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
 6 Ngô Bảo ChâuViện Toán học- Viện HLKHCNVN
 7 Nguyễn Đình Công Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 8 Đỗ Ngọc Diệp Viện Toán học – Viện HLKHCNVN 
 9 Iain Duff Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire, United Kingdom
10 Martin Gander University of Geneva, Geneva, Switzerland
11 Martin Grotschel Zuse Institute Berlin, Berlin, Germany
12 Markus Hegland Australian National University, Canberra, Australia
13 Helge Holden Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
14 GS.TSKH. Đinh Văn Huỳnh Đại học Ohio
15 Rolf Jeltsch ETH Zurich, Zurich, Switzerland
16 Hà Huy Khoái Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
17 Hans Petter Langtangen University of Oslo, Oslo, Norway
18 Peter A. Markowich University of Vienna, Vienna, Austria and University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
19 Volker Mehrmann Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany
20 Nguyễn Văn Minh Đại học Georgia
21 Stanley Osher University of California, Los Angeles, USA
22 Alfio Quarteroni EPFL, Lausanne, Switzerland and Politecnico di Milano, Milano, Italy
23 Otmar Scherzer University of Vienna, Vienna, Austria
24 Nguyễn Khoa Sơn Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
25 Tao Tang The Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China
26 Nguyễn Quốc Thắng Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
27 Đặng Đức Trọng Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
28 Enrique Zuazua Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, Spain
29 Uri Ascher University of British Columbia, Vancouver, Canada
30 Vincenzo Capasso University of Milano, Milano, Italy
31 Zhiming Chen Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
32 William Cook Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
33 Nguyễn Hữu Dư Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
34 Đinh Dũng Đại học Quốc gia Hà Nội
35 Donald Goldfarb Columbia University, New York, USA
 36 Đinh Nho Hào Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 37 Karl-Heinz Hoffmann Technical University of Munich, Munich, Germany
 38 Nguyễn Hữu Việt Hưng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 39 Satoru Iwata Kyoto University, Kyoto, Japan
 40 Phan Quốc Khánh Đại học Quốc tế Tp. HCM
 41 Karl Kunisch University of Graz, Graz, Austria
 42 Laszlo Lovasz Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
 43 Alexander Martin Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
 44 Reinhard Mennicken University of Regensburg, Regensburg, Germany
 45 Boris Mordukhovich Wayne State University, Detroit, USA
 46 Vũ Ngọc Phát Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 47 Robert Russell Simon Fraser University, Burnaby, Canada
 48 Rüdiger Schultz University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany
 49 Ngô Đắc Tân Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 50 Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm HN
 51 Michel Théra Université de Limoges, Limoges, France
 52 Hà Huy Vui Viện Toán học – Viện HLKHCNVN

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

Website: http://www.math.ac.vn/publications/vjm/

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan