VietNam Journal of Mechanics

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS - Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm - Số lượng: 300 cuốn/số - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 0866-7136

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2 GS.TSKH. Dương Ngọc Hải Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 Các Uỷ viên
 3 Prof. Masanori Aritomi Tokyo Institute of Technology
 4 GS.TSKH. Đào Huy Bích Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
 5 Prof. René de Borst Eindhoven University of Technology Department of Mechanical Engineering
 6 GS.TSKH. Nguyễn Đăng Bích Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
 7 PGS.TSKH. Phạm Đức Chính Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
 8 Prof. Fabio Casciati Univ. of Pavia
 9 GS.TSKH. Lê Khánh Châu Ruhr-Universität Bochum
10 Prof. Felix Chernousko Academy of Sciences pr. Vernadskogo
11 TS. Đặng Hữu ChungViện Cơ học – Viện HLKHCNVN
12 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 Prof. Amir Gubaidullin Institute of Theoretical and Apllied Mechanics SB RAS
14 GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
15 PGS.TS. Ninh Quang Hải Đại học Kiến trúc Hà Nội
16 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
17 GS.TS. Phạm Duy Hữu Đại học Giao thông Vận tải
18 GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang Đại học Bách khoa Hà Nội
19 GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
20 Prof. Jean Jacques Marigo Laboratoire de Modélisation en Mécanique Université Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu case
21 GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc Đại học Bách khoa HN
22 GS.TS.Nguyễn Văn Phó Đại học Xây dựng
23 GS.TSKH. Vũ Duy Quang Đại học Bách khoa HN
24 GS.TSKH. Đỗ Sanh Đại học Bách khoa HN
25 Prof. Pol Spanos Dept. Mechanical Engeneering and Materials Science Rice University
26 TS. Nguyễn Chỉ Sáng Viện Nghiên cứu Cơ khí
27 GS.TSKH. Nguyễn Quốc Sơn UMR 7649, Ecole Polytechnique
28 GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh Viện Công nghệ Truyền thông
29 GS.TS. Trần Ích Thịnh Đại học Bách khoa Hà Nội
30 PGS.TS. Trần Văn Trản Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
31 PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjmech

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệTags:
Tin liên quan