Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

Communications in Physics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)

- Số lượng: 4 số /năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 0868-3166