Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình tổng hợp hệ chất mang nanoliposome trên cơ sở lipid có nguồn gốc từ thực vật được biến tính PEG ứng dụng điều trị ung thư
Mã số đề tài VAST03.04/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Đại Hải
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: xây dựng được quy trình tạo nanoliposome sử dụng nguồn lipid thực vật có độ ổn định với giá thành thấp ứng dụng trong lĩnh vực mang thuốc
Mục tiêu cụ thể:
-    Đưa ra được quy trình tổng hợp nanoliposome sử dụng lipid có nguồn gốc từ đậu nành bằng cách biến tính PEG đáp ứng làm vật liệu mang thuốc
-    Đưa ra được quy trình nang hóa thuốc Carboplatin, Paclitaxel vào hệ nanoliposome với hiệu suất nang hóa cao.
-    Chứng minh được độ an toàn của nanoliposome-PEG và nanoliposome-PEG nang hóa thuốc

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Thành công trong việc xây dựng quy trình tổng hợp hệ chất mang nanoliposome trên cơ sở lipid có nguồn gốc từ thực vật được biến tính PEG.
+ Thành công trong việc nang hóa thuốc Carboplatin và Paclitaxel vào hệ nanoliposome-PEG.
-    Về ứng dụng:
Hệ nanoliposome-PEG và nanoliposome-PEG nang hóa thuốc an toàn trên mô hình thử nghiệm in vitro.

 

Những đóng góp mới

Hiện nay hầu hết các loại thuốc chống ung thư hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài và được phân phối lại với giá thành khá cao, trong đó có các thành phẩm của Carboplatin và Paclitaxel. Nếu nanoliposome-PEG mang thuốc Carboplatin và nanoliposome-PEG mang thuốc Paclitaxel được sản xuất trong nước với công nghệ của nước ta hiện giờ sẽ làm giảm giá thành so với việc nhập khẩu, từ đó sẽ làm giảm chi phí đầu vào cho các đơn vị sản xuất dược phẩm giúp giảm giá thuốc đầu ra trong nước. Từ đó làm giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân và giúp chủ động được nguồn thuốc trong nước.

Sản phẩm lưu trữ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Le, N. T. T., Nguyen, D. T. D., Nguyen, N. H., Nguyen, C. K., & Nguyen, D. H. (2020). Methoxy Polyethylene Glycol–Cholesterol Modified Soy Lecithin Liposomes for Poorly Water-Soluble Anticancer Drug Delivery. Journal of Applied Polymer Science, p.49858
2. Le, N. T. T., Nguyen, C. K., & Nguyen, D. H. (2020). Carboplatin Delivery System based on Poly(ethylene Glycol) methyl ether–Cholesterol modified Soy Lecithin Liposomes. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN)


- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 10g nanoliposome-PEG
Mẫu cần được bảo quản trong lọ có đóng kín và ở nhiệt độ lạnh 2-8oC tại Phòng Vật liệu Y sinh, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.
+ 10mg sản phẩm nanoliposome nang hóa thuốc (Paclitaxel, Carboplatin, Oxaplatin)
Mẫu cần được bảo quản trong lọ có đóng kín và ở nhiệt độ lạnh 2-8oC tại Phòng Vật liệu Y sinh, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.


- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Bản sao bằng thạc sĩ: 01
+ Bản sao quyết định nhận đề tài Tiến sĩ: 01

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Le, N. T. T., Nguyen, D. T. D., Nguyen, N. H., Nguyen, C. K., & Nguyen, D. H. (2020). Methoxy Polyethylene Glycol–Cholesterol Modified Soy Lecithin Liposomes for Poorly Water-Soluble Anticancer Drug Delivery. Journal of Applied Polymer Science, p.49858
2. Le, N. T. T., Nguyen, C. K., & Nguyen, D. H. (2020). Carboplatin Delivery System based on Poly(ethylene Glycol) methyl ether–Cholesterol modified Soy Lecithin Liposomes. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN)


- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 10g nanoliposome-PEG
Mẫu cần được bảo quản trong lọ có đóng kín và ở nhiệt độ lạnh 2-8oC tại Phòng Vật liệu Y sinh, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.
+ 10mg sản phẩm nanoliposome nang hóa thuốc (Paclitaxel, Carboplatin, Oxaplatin)
Mẫu cần được bảo quản trong lọ có đóng kín và ở nhiệt độ lạnh 2-8oC tại Phòng Vật liệu Y sinh, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.


- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Bản sao bằng thạc sĩ: 01
+ Bản sao quyết định nhận đề tài Tiến sĩ: 01

Địa chỉ ứng dụng

Sản phẩm nanoliposome-PEG thích hợp làm vật liệu mang các loại thuốc điều trị ung thư.

Kiến nghị

Để tiến hành thương mại hóa sản phẩm, sản phẩm thử nghiệm in vivo và cần được xây dựng hồ sơ dược lý để tiến hành đánh giá trên mô hình lâm sàng.

Ảnh nổi bật đề tài
1619578569055-ndhai.png