The article does not exist

Viện Tài nguyên và Môi trường biển tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong nghiên cứu về sứa biển Việt Nam

Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với đối tác Nhật Bản đã hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu về Sứa ở biển ven bờ Việt Nam. Nhiệm vụ được xem là một trong những mô hình phát huy tốt được giá trị hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giải quyết các...

Bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ Việt Nam

Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam”, mã số BSTMV.33/19-22, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 29/09/2021.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU
 
STATISTICS
48042724
Today
3350
Yesterday
25880
This week
64586
This month
391471