VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

PHỤ TRÁCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

PHÒNG NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ - TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN 
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37916937 (503)
Email: thongtin@vast.vn