Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc điều động, biệt phái và bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung