Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

27/12/2021
Ngày 25/12/2021, Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022”. Đồng chí Lê Sỹ Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ Văn phòng có 03 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên (trong đó, 36 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị);  

Báo cáo tổng kết nêu rõ vai trò của Đảng bộ Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và chỉ đạo mọi mặt công tác như: công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ; công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Hội nghị

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện, trong năm 2021, Đảng bộ Văn phòng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Viện và công tác điều hành của Lãnh đạo Viện; giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo Văn phòng luôn có sự bàn bạc, thống nhất. Toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Hội nghị thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể: Nêu cao tinh thần tiên phong của Đảng viên trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đặc biệt trong việc triển khai một số nhiệm vụ của đơn vị thường trực giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong triển khai nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19: xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó với dịch phù hợp tình hình mới, trang bị các thiết bị y tế cần thiết trong cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học USTH xử lý các công việc theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện và hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Đối với Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy đảng tới từng chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động theo quy định; Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng chế độ, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước; Tiếp tục bồi dưỡng, xem xét và hoàn thiện thủ tục kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú, giới thiệu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm tới công tác Xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2022 và lãnh đạo Công đoàn Văn phòng và Chi đoàn Khối các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức khen thưởng cho tập thể đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tập thể và cá nhân được nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các đảng viên trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Các Đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng. Nhất trí với nội dung báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Lê Sỹ Tùng mong rằng, các đảng viên Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan