Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 05/10/2017 đến 05/11/2017

07/11/2017

bantinso84

so84

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan