Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/11/2017 đến 17/12/2017

11/01/2018

bantinso87

so87

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan