Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 18/11/2016 đến 18/12/2016

21/12/2016

bantinso63

so63

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan