Thông báo chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2022

28/04/2022
Căn cứ thông tin Chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai nội dung chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2022 đến các nhà khoa học nữ trẻ tài năng.

Thông tin Chương trình học bổng xem tại đây

Các ứng viên căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp qua website http://giaithuongkhoahocnu.vn/Home/HocBong. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 17/6/2022.

Ban Tổ chức chương trình dự kiến hướng dẫn đăng ký học bổng L’Oreal cho các ứng viên vào 09h00 ngày 05/5/2022 theo hình thức trực tuyến (link trực tuyến sẽ có thông báo sau).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan