Vietnam Journal of Mathematics

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

- Danh sách hội đồng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
   Tổng biên tập  
 1  Hoàng Xuân Phú  Viện Toán học- Viện HLKHCNVN
   Phó Tổng biên tập  
 2  Phạm Kỳ Anh  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 3  Lê Tuấn Hoa  Viện Toán học- Viện HLKHCNVN
   Các ủy viên  
 4  Andrei Agrachev  Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia and SISSA-International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
 5  Hans Georg Bock  University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
 6  Ngô Bảo Châu Viện Toán học- Viện HLKHCNVN
 7  Nguyễn Đình Công  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 8  Đỗ Ngọc Diệp  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN 
 9  Iain Duff  Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire, United Kingdom
10  Martin Gander  University of Geneva, Geneva, Switzerland
11  Martin Grotschel  Zuse Institute Berlin, Berlin, Germany
12  Markus Hegland  Australian National University, Canberra, Australia
13  Helge Holden  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
14  GS.TSKH. Đinh Văn Huỳnh  Đại học Ohio
15  Rolf Jeltsch  ETH Zurich, Zurich, Switzerland
16  Hà Huy Khoái  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
17  Hans Petter Langtangen  University of Oslo, Oslo, Norway
18  Peter A. Markowich  University of Vienna, Vienna, Austria and University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
19  Volker Mehrmann  Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany
20  Nguyễn Văn Minh  Đại học Georgia
21  Stanley Osher  University of California, Los Angeles, USA
22  Alfio Quarteroni  EPFL, Lausanne, Switzerland and Politecnico di Milano, Milano, Italy
23  Otmar Scherzer  University of Vienna, Vienna, Austria
24  Nguyễn Khoa Sơn  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
25  Tao Tang  The Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China
26  Nguyễn Quốc Thắng  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
27  Đặng Đức Trọng  Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
28  Enrique Zuazua  Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, Spain
29  Uri Ascher  University of British Columbia, Vancouver, Canada
30  Vincenzo Capasso  University of Milano, Milano, Italy
31  Zhiming Chen  Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
32  William Cook  Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
33  Nguyễn Hữu Dư  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
34  Đinh Dũng  Đại học Quốc gia Hà Nội
35  Donald Goldfarb  Columbia University, New York, USA
 36  Đinh Nho Hào  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 37  Karl-Heinz Hoffmann  Technical University of Munich, Munich, Germany
 38  Nguyễn Hữu Việt Hưng  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 39  Satoru Iwata  Kyoto University, Kyoto, Japan
 40  Phan Quốc Khánh  Đại học Quốc tế Tp. HCM
 41  Karl Kunisch  University of Graz, Graz, Austria
 42  Laszlo Lovasz  Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
 43  Alexander Martin  Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
 44  Reinhard Mennicken  University of Regensburg, Regensburg, Germany
 45  Boris Mordukhovich  Wayne State University, Detroit, USA
 46  Vũ Ngọc Phát  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 47  Robert Russell  Simon Fraser University, Burnaby, Canada
 48  Rüdiger Schultz  University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany
 49  Ngô Đắc Tân  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN
 50  Đỗ Đức Thái  Đại học Sư phạm HN
 51  Michel Théra  Université de Limoges, Limoges, France
 52  Hà Huy Vui  Viện Toán học – Viện HLKHCNVN

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

Website: http://www.math.ac.vn/publications/vjm/

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan