24/08/2009

Tiến sĩ Nguyễn Như Nam, giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh vừa cho biết, máy trồng mía đa năng của Ông đã được chuyển giao cho nông dân trồng mía ở Quảng Ngãi....

11/07/2009

          Hội thảo quốc tế về thực trạng và giải pháp phát triển bền vững lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp diễn ra tại Hà Nội đã khẳng định năng suất của lúa lai cao hơn lúa thuần từ 15 – 20%.