CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH

 
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 125 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Địa chỉ: 125 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3565 8898
Fax: (84-24) 3566 6416
Email: info@newtatco.vn
Website:  http://newtatco.vn
Giới thiệu chung

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (viết tắt NEWTATCO) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, tiền thân là Tổng Công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch được thành lập ngày 05/10/1991.

Ngày 27/5/1996 Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ra quyết định số 1194/QĐ-KHCNQG về việc tổ chức lại Tổng công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch theo mô hình tổ chức Tổng công ty 90. Ngày 21/5/2002, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ra quyết định số 669/KHCNVN-QĐ đổi tên Tổng công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch thành Tổng công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (viết tắt NEWTATCO).

Ngày 19/ 6/2008, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ký Quyết định số 1058/QĐ-KHCNVN về tổ chức lại Tổng công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch thành Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch.

Ngày 01/10/2010, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ký Quyết định số 1266/QĐ- KHCNVN về tổ chức lại Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch  thành Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch.

Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch
Tên giao dịch: New Technology Application and Tourism One-member Limited Liability Company
Tên viết tắt: NEWTATCO CO., LTD