15/08/2012

Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979 và nhiệm vụ đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm 1999 Viện đã cùng với Đại học Thái Nguyên phối hợp đào tạo cao...

15/08/2012

1. Một số nét khái quátViện Vật lý được thành lập theo Nghị định số 25/CP ngày 5 tháng 02 năm 1969 với chức năng sau:

15/08/2012

1. Vài nét giới thiệu về Viện Hóa họcViện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16-9-1978 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ...

15/08/2012

1. Chức năng nhiệm vụViện Cơ học (VCH) là một trong những Viện thuộc hệ thống các Viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện Cơ học là Viện nghiên cứu đầu ngành của cả...

15/08/2012

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (STTNSV) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành một trong những Viện nghiên cứu chuyên ngành về sinh thái và tài nguyên sinh vật mạnh...

15/08/2012

1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiênViện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên tiền thân là Phòng nghiên cứu về Hoá học các Hợp chất thiên nhiên được thành lập...

15/08/2012

Trong tình hình đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi Giáo dục đào tạo và Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục đào tạo được coi là nền tảng và...

15/08/2012

1. Giới thiệu chungViện Địa chất, tiền thân là Viện các Khoa học về Trái đất, được thành lập từ năm 1976 theo Quyết định số 92/QĐ ngày 28/02/1976 của Chính phủ. Trải qua 36 năm xây dựng và phát...

15/08/2012

1. Thực trạng công tác đào tạo- Viện vật lý địa cầu được đào tạo trình độ tiến sỹ theo chuyên ngành: Vật lý địa cầu, mã số: 62 44 15 01 và chuyên ngành: Địa vật lý, mã số: 62 44 61 01. - Hiện nay...

14/08/2012

1. Giới thiệu về Viện Hải Dương Học1.1. Thông tin cơ bảnTên chính thức: Viện Hải Dương Học Địa chỉ: 01 Cầu Đá Nha TrangĐiện thoại: 058 3590036                          Fax: 058 3590034E-mail:...