Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu nhập nội một số loài cây thuốc và cây tinh dầu có triển vọng vào Việt Nam và Belarus
Mã số đề tài QTBY01.05/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Lưu Đàm Ngọc Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu sự biến đổi của các cây được nhập nội ở các điều kiện sinh thái khác nhau;
- Bổ sung các cây tinh dầu và cây thuốc mới cho bộ sưu tập của Việt Nam và Belarus.

 

Kết quả chính của đề tài

- Hoàn thành sản phẩm theo đăng ký trong đề cương thuyết minh (02 bài báo, đào tạo 01 cử nhân, giống cây)
- Hai bên đã có những trao đổi hiệu quả: trao đổi giống cây, cũng như kinh nghiệm trong hợp tác và hoạt động nghiên cứu.

Bạc hà cay, giống Belarus, nguồn gốc giống từ Vườn thực vật trung tâm, Minsk

Bạc hà cay, giống dịu dàng, nguồn gốc giống từ Vườn thực vật trung tâm, Minsk

Những đóng góp mới

- Bước đầu thành công thuần hóa 04 loài cây tinh dầu và cây thuốc nhập nội từ Belarus. Sau hai mùa vụ, cây đã sinh trưởng, phát triển và sinh sản đúng chu kỳ, cũng như đảm bảo khả năng tái sinh.
- Hoạt tính của các loài cây thuốc nhập nội cho kết quả rất tốt, triển vọng cho cung cấp nhiên liệu các ngành thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm tại Việt Nam.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02
1. Litsea martabanica (Kurz) Hook.f. (Lauraceae): A new addition to Flora Vietnam. Acta Phytotax. Geobot. 72(1): 1-5 (2021).
2. Begonia tadungensis (Begonia sect. Platycentrum). A new species from Southern Vietnam. Phytotaxa 449(1): 065-075 (2020)
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Bàn giao giống cây cho 1 số đơn vị nghiên cứu trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Đào tạo: 01 cử nhân đã tốt nghiệp

 

Kiến nghị

- Triển vọng phát triển các cây tinh dầu, cây thuốc ôn đới nhập nội vào Việt Nam rất khả quan, với kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đề xuất nhập nội các loài Bạc hà cay và Xôn thuốc vào Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu cầu của các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
- Để lựa chọn được các giống cho sản phẩm tinh dầu, và dược liệu tốt, cần tiến hành lựa chọn và khảo nghiệm với thời gian phù hợp, cũng như đánh giá chất lượng thêm 1 số mùa vụ để lựa chọn được các giống mùa vụ để lựa chọn được các giống cây tốt nhất.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1628824087317-92.1.jpg