Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thạch luận nguồn gốc của các granitoid Permi-Trias Tây Bắc Việt Nam nhằm tái lập các mô hình địa động lực khu vực
Mã số đề tài KHCBTĐ.01/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Họ và tên PGS. TS. Trần Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nâng cao một bước trình độ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (ThS, TS) để phát triển hướng nghiên cứu thạch luận magma ở Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của thế giới;    
- Cung cấp các tư liệu mới, có chất lượng cao về địa hóa, đồng vị, tuổi đồng vị của các granitoid Permi-Trias khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở các phân tích hiện đại và tiên tiến;
- Làm sáng tỏ lịch sử hình thành và tiến hóa vỏ trái đất Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Permi-Trias trong bình đồ kiến tạo Tây Nam địa khu liên hợp Việt - Trung.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
(1) Đã thu được một bộ số liệu phân tích mới có chất lượng cao về thành phần khoáng vật, địa hóa, đồng vị (Sr, Nd, Hf) và tuổi thành tạo (U-Pb, zircon, LA-ICP-MS và CA-ID-TIMS) của granitoids khu vực Tây Bắc VN. Bộ cơ sở dữ liệu này là sự bổ sung cần thiết và có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau trong nghiên cứu liên quan đến thạch luận nguồn gốc của các thành tạo magma Permi-Trias lãnh thổ Việt Nam và kế cận.
(2) Với các kết quả phân tích mới về thành phần khoáng vật, địa hóa và đồng vị đã phân chia các kiểu địa hóa granite, theo đó, các khối Nậm Meng, Nậm Rốm và Sông Mã thuộc thuộc kiểu I-granite, các khối Pu Si Lung, Kim Bôi, Mường Lát, Sầm Sơn thuộc kiểu S-granite. Các kết quả này được trình bày dưới dạng bản thảo bài báo gửi đăng tạp chí Các Khoa học về Trái Đất (Vietnam Journal of Earth Sciences).
(3) Đề xuất mới mô hình trộn lẫn magma hai giai đoạn hình thành các granitoids kiểu I- và kiểu S-granite Permi-Trias khu vực TBVN, theo đó, các các granitoids kiểu I-granite giai đoạn I (290-270 Tr.n.) được hình thành từ magma có nguồn gốc trộn lẫn giữa magma mafic (gabbro) và magma felsic; granitoids giai đoạn II được hình thành từ magma do sự trộn lẫn giữa magma felsic giai đoạn I và magma felsic ít phóng xạ có nguồn gốc từ lớp vỏ Paleoproterozoic và sự kết hợp của đá trầm tích.
(4) Các tài liệu nghiên cứu bổ sung về tuổi thành tạo của granitoids khối Nậm Rốm và Sông Mã (242-229 tr.n.) đã góp phần khẳng định vị trí sau va chạm của chúng trong lịch sử tiến hóa kiến tạo phân đoạn bắc của đai uốn nếp Trường Sơn.
(5) Kết quả nghiên cứu mới về chính xác hóa tuổi thành tạo của granitoids và rhyolite (257-256 Tr.n.) kiềm đới Phan Si Pan - Tú Lệ đã làm rõ hơn khoảng thời gian hoạt động magma felsic kiềm liên quan đến plume manti ở TBVN; góp phần tái lập điều kiện cổ địa lý của đới Phan Si Pan và rift Tú Lệ trong Permi- Trias, cũng như góp phần luận giải điều kiện cổ địa lý của sự kiện tuyệt diệt Permi trong khu vực ĐNA. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí quốc tế (SCI) có uy tín.
- Về đào tạo:
Góp phần nâng cao một bước trình độ nghiên cứu thạch luận và sinh khoáng các đá granitoid ở Việt Nam của các cán bộ khoa học viện Địa chất, viện HLKHCNVN. Đồng thời, góp phần tích cực đào tạo các cán bộ khoa học trẻ, tăng cường năng lực nghiên cứu thông qua việc tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu mới và hiện đại:
- 01 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đài Loan;
- 01 cán bộ trẻ được đào tạo ngắn hạn tại Đài Loan.

Những đóng góp mới

- Các kết qua thu được trong quá trình triển khai đề tài là những kết quả mới, góp phần làm sáng tỏ thêm các nét đặc thù của hoạt động magma khu vực TBVN trong bối cảnh kiến tạo gắn kết địa khu liên hợp Việt-Trung với địa khu liên hợp Đông Dương và LIP Emeishan.

Ảnh nổi bật đề tài
1632380150365-105.tran tuan anh.jpg