Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Clarivate trao giải thưởng "Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2020" trong nhóm các tổ chức nghiên cứu của Chính phủ tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Clarivate được thành lập vào năm 2016 thông qua việc mua lại cơ sở dữ liệu và các dịch vụ khoa học của Thompson Reuters. Mục tiêu của Clarivate là góp phần đẩy nhanh tốc độ đổi mới sáng tạo bằng cách cung cấp cơ sở dữ liệu và phân tích đáng tin cậy cho khách hàng trên khắp thế giới, tạo cơ sở để...

Hội thảo quốc tế sơ kết “Lộ trình hợp tác VAST-FEBRAS về nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2018-2025” và đánh giá 20 năm hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ biển

Trong hai ngày 26 và 27/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã phối hợp với Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FEB RAS) tổ chức trực tuyến Hội thảo quốc tế sơ kết “Lộ trình hợp tác VAST-FEBRAS về nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2018-2025” và đánh giá 20 năm...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU