Lễ trao tặng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho ông Etienne ROLLAND-PIEGUE và ông Eric MOLAY, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Ngày 22/07/2021, Viện Hàn lâm đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho ông Etienne ROLLAND-PIEGUE – Tham tán Hợp tác và Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (2017-2021) và ông Eric MOLAY – Tùy viên Hợp tác khoa học và Đại học, Đại sứ...

Hợp tác quốc tế trong công tác xuất bản của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sau một thời gian đàm phán và thoả thuận, ngày 13/07/2021, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ký Hợp đồng hợp tác xuất bản các ấn phẩm dạng sách với Nhà xuất bản Springer Natural Singaprore Pte Ltd.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU