Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện khoa học vật liệu ứng dụng