IAMS SI-2 và IAMS SI-3
Mã sản phẩm M006
Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm dạng lỏng, vàng đục, tan tốt trong nước cất và nước biển.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Sản phẩm dạng lỏng, vàng đục, tan tốt trong nước cất và nước biển.

Ưu điểm nổi bật

- Hiệu quả ức chế cao.
- Chất ức chế có nguồn gốc hữu cơ, có khả năng tự phân hủy theo thời gian.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507