08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS- Xuất bản: 3 tháng/1 số- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)- Số lượng: 4 số /năm- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh- Chỉ số ISSN: 0868-3166

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS- Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm- Số lượng: 300 cuốn/số- Ngôn ngữ...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES- Mã tạp chí: ISSN 0866-708X- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.- Xuất bản: 3...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special...

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh- Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6...

07/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY- Số lượng: 4 số/năm- Ngôn ngữ xuất bản:...

07/08/2012

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY- Số lượng: 4 số/năm- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh- Chỉ số ISSN: 1811-4989

07/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Tên tạp chí, loạt tiếng Anh: VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES- Tên Tạp chí, loạt tiếng Việt: TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT-...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU