Ðiều tra nghiên cứu đa dạng sinh học phục vụ nuôi trồng hải sản và phát triển du lịch vịnh Lan Hạ (Quảng Ninh, Hải Phòng)

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Ðiều tra nghiên cứu đa dạng sinh học phục vụ nuôi trồng hải sản và phát triển du lịch vịnh Lan Hạ (Quảng Ninh, Hải Phòng)
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Phân viện HDH Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:  Phân viện HDH Hải Phòng
Tổng kinh phí [vnđ]:  140.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan