Đa dạng sinh học nhóm động vật đáy không xương cỡ trung bình, thân mềm ở biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng và khả năng ứng dụng chúng trong sinh quan trắc môi trường

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Đa dạng sinh học nhóm động vật đáy không xương cỡ trung bình, thân mềm ở biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng và khả năng ứng dụng chúng trong sinh quan trắc môi trường
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
Cơ quan chủ trì:  Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
Tổng kinh phí [vnđ]:  140.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan