Điều tra vi sinh vật trong các vũng vịnh biển miền Trung nhằm đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ nuôi trồng hải sản và du lịch ven biển.

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Điều tra vi sinh vật trong các vũng vịnh biển miền Trung nhằm đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ nuôi trồng hải sản và du lịch ven biển.
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Công nghệ sinh học
Cơ quan chủ trì:  Viện Công nghệ sinh học
Tổng kinh phí [vnđ]:  240.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan