Advances in natural Sciences

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES - Mã tạp chí: ISSN 0866-708X - Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế. - Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Hội đồng biên tập:

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1Nguyễn Quang LiêmViện Khoa học vật liệu -  Viện Hàn lâm KHCNVN
 Phó Tổng Biên tập
2 Nguyễn Thị Bích Hà Viện Khoa học vật liệu – Viện HLKHCNVN

 Website: http://iopscience.iop.org/

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệTags:
Tin liên quan