Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1

05/10/2015

Bantin33

so33

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 Tags:
Tin liên quan