Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/02/2020 đến 01/3/2020

03/03/2020

 

bantinso134

so134

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan