Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/10/2015 đến 01/11/2015

03/11/2015

Bantin35

so35

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan