Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/01/2020 đến 02/02/2020

18/02/2020

 

 

bantinso132

so132

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan