Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/7/2015 đến 02/8/2015

04/08/2015

Bantin29

so29

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan