Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDsat-1 Từ 03/10/2019 đến 03/11/2019

05/11/2019

Bantinso126

So126

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan