Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 03/12/2020 đến 03/01/2021

11/01/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan