Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 07/5/2020 đến 07/6/2020

09/06/2020

Bản tin số: 140/2020
Ngày: 10/6/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan