Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 09/7/2020 đến 09/8/2020

12/08/2020

Bản tin số: 144/2020
Ngày: 12/8/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan