Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 13/6/2014 đến 13/7/2014

18/07/2014

bantinso6

so6

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan