Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 14/05/2015 đến 14/06/2015

19/06/2015

Bantin26

so26

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan