Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/10/2015 đến 15/11/2015

17/11/2015

Bantin36

so36

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan