Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/11/2019 đến 15/12/2019

24/12/2019

Bantin129

so129

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan