Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/2/2015 đến 15/3/2015

18/03/2015

Bantin21

So21-1

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan